Praktisk info

Klassetrinn
Fra 6. trinn til VGS

Max antall elever
30

Varighet
1,5 -2 timer.

Periode
Hele skoleåret

Pris
GRATIS

StedVis i kart
Bergens Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15

Den norske utvandringen til Amerika var del av en massiv utvandringsbølge som traff Europa med stor kraft på 18- og 1900-tallet.

«Bli i landet og nær dig redelig» formante biskop Jacob Naumann almuen, men for døve ører. Mer enn 700.000 nordmenn trosset hans råd og utvandret til USA. Med utgangspunkt i dagens migranter og migrasjonsruter over hav, ser vi tilbake på den gang europeere – og nordmenn – var migranter, med vekt på hundreårsperioden 1830-1930. Vi ser på hvem som dro, hvorfor de dro, selve overfarten og møtet med det nye hjemlandet.

Pedagogisk gjennomføring

  1. Undervisning i kinosalen (30-40 minutter).

  2. Matpakkespising om ønskelig

  3. Omvisning (rundt 30 minutter).

    Generell sjøfartshistorie i perioden, med fokus på utviklingen av Norge som sjøfartsnasjon. Vi ser spesielt på modeller av skip som har fraktet passasjerer til USA, samt gjenstander som forteller om forholdene om bord, levevis og betingelser både for sjøfolk og passasjerer.  


  4. Film om ønskelig (20 minutter)

    Stavangerfjords siste reis

Kompetansemål

Vi ønsker at elevene skal få bedre forståelse for dagen migrasjon ved å kjenne til norsk migrasjonshistorie. Emnet favner bredt, men passer primært inn i samfunnsfaget (historie) på ungdomstrinnet og historiefaget på Vg2 og 3.

Bergens Sjøfartsmuseum

Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum er Norges ledende utstillings-, forsknings- og kompetansesenter for sjøfartshistorie.