Praktisk info

Klassetrinn
Fra ungdomstrinnet til VGS

Max antall elever
Etter avtale

Varighet
1,5-2 timer

Periode
Hele skoleåret

Pris
GRATIS

StedVis i kart
Bergen Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15

Lær om det som var Norges viktigste bidrag til alliert krigføring og seier under 2. verdenskrig, og som fra britisk hold ble vurdert som "tilsvarende én million soldater".

Ved inngangen til begge verdenskrigene hadde Norge en av verdens største handelsflåter. Både som nøytral og som alliert fikk den norske flåten stor oppmerksomhet fra de krigførende parter, og under begge kriger var tapene av mannskap og materiell store. Med særlig vekt på den 2. verdenskrig, men også med blikk på den 1., forteller vi hvilken jobb norske krigsseilere gjorde, under hvilke forhold, og hvilken betydning dette hadde. Vi ser også kort på forhold i Bergen; eksplosjonsulykken og Bergen som ubåthavn.

Pedagogisk gjennomføring

  1. Undervisning i kinosalen (rundt 40 minutter).

  2. Omvisning og samtale (20-30 minutter)

    Omvisningen foregår i museets krigsutstilling. Utdyping av tematikken, basert på modeller, originalgjenstander, avisoppslag, osv.  

  3. Film om ønskelig (20 minutter)

    Krigs og fredsdager i Bergen (Svekon Film)

Kompetansemål

Emnet passer inn i samfunnsfaget (historie) på ungdomstrinnet og historiefaget på Vg2 og 3.

Bergens Sjøfartsmuseum

Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum er Norges ledende utstillings-, forsknings- og kompetansesenter for sjøfartshistorie.