Praktisk info

Klassetrinn
Fra 9. trinn

Max antall elever
24

Varighet
1 dag

Pris
GRATIS

StedVis i kart
Storeblå - visningssenter for havbruk

Et aktivitetsfylt undervisningsopplegg der elevene både får besøke et oppdrettsanlegg og jobbe tverrfaglig med å løse utfordringer i havbruksnæringen. Spesielt relevant for  de tverrfaglige emnene Bærekraftig utvikling og Demokrati og medborgerskap.

Vårt  undervisningsopplegg går over en dag, og er tilpasset elever fra 9. og oppover. Utforsking av utstillingen, aktiviteter i undervisningslab og RIB-tur med omvisning på havbruksanlegg er inkludert i opplegget.
RIB-turen har en aldersgrense på 14 år (ev. 12 år i følge med en voksen).

Er dere interessert? Send inn en uforpliktende bestilling i skjemaet under.

Les mer om Storeblå - visningssenter for havbruk her

Foto: Thor Brødreskift

Disseksjon av laks

Pedagogisk gjennomføring

Undervisningsopplegget går over en dag, med oppstart kl 09:00 og avslutning kl 14:00. Første halvdel av dagen tilbringer vi i vår undervisningslab og utstilling på Storeblå. Etter lunsj tar vi turen ut til et havbruksanlegg. Her får elevene omvisning på flåten, og når været tillater legger vi også til ved merden slik at elevene kommer tett på laksen.

Tur til havbruksanlegget foregår med RIB-båt med plass til 12 passasjerer. Museet har to båter tilgjengelig. Undervisningsopplegget er derfor begrenset til 24 elever.

På visningssenteret tar vi i bruk utstillingen og aktiviteter i undervisningslaben. Elevene samarbeider i grupper på 4-5.

Hvilke øvelser og aktiviteter elevene utfører i undervisningslaben varierer avhengig av tilgang til biologisk materiale. Eksempler på aktuelle aktiviteter og labøvelser er disseksjon av fisk, planktontrål, bruk av mikroskop og lupe for å undersøke fisk eller andre marine organismer.

Bruk av lupe og mikroskop

Foto: Thor Brødreskift

Kompetansemål

Det pedagogiske tilbudet ved Storeblå er tilpasset de nye læreplanene, og er relevante for flere av kjerneelementene i spesielt naturfag og samfunnsfag samt de tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap.

Disse kjerneelementer er relevante for undervisningstilbudet ved Storeblå.

Samfunnsfag
Undring og utforsking
Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger
Bærekraftige samfunn

Naturfag
Naturvitenskapelig praksis og tenkemåter
Jorda og livet på jorda
Teknologi

Norsk
Muntlig kommunikasjon

Matematikk
Utforsking og problemløsing

Andre relevante fag
Utdanningsvalg
Valgfaget friluftsliv
Valgfaget internasjonalt samarbeid
Valgfaget demokrati i praksis
Valgfaget idéer og praktisk forskning

Norges Fiskerimuseum

Hos Norges Fiskerimuseum, kan både voksne og barn dykke ned i spennende fiskehistorier. La deg begeistre i historiske sjøboder! Spill deg gjennom Fin City, prøv fiskelykken på loftet, og hils på krabben Oluf!