Praktisk info

Klassetrinn
5-10. trinn

Max antall elever
30

Varighet
1-2 timer

Periode
september 2022 - desember 2023

Pris
GRATIS

StedVis i kart
Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Annet
Kunstmuseet stiller med teiknesakar. Opplegget kan også gjennomføres på engelsk med morsmålsbrukarar - forhør deg på førehand. Undervisingsrommet kan tingast for lunsj.

I tekstilutstillinga HEKT er ytringsfridomen ei tydeleg note i verkas historiar. I den greske myten om Arakne frå omkring år 100 fvt., viste veverska sjølvtillit og nytta ytringsfridomen sin til å seie imot gudinna Athene.

I undervisningsopplegget Mytiske vevarar ser vi på korleis tekstil har vore eit ytringsbærende medium for kvinner, gjennom myta om Arakne og tekstilkunsten i Sogn og Fjordane. Formidlinga kan bli kombinert elevars teikning av teikneserie av myta medan museumspedagogen leser - underveis eller på undervisningsrommet etterpå. I teikneserien kan ein òg inkludere kunstverka eleven ser rundt seg.

 

På førehand:

Det er ein fordel om elevane har vore gjenom hva rolle ytringsfrihet har i ulike styresett.

 

Pedagogisk gjennomføring

 • Introduksjon til utstillinga
 • Lese og evt. teikne
 • Snakke i plenum eller dele teikninga sine med ein annen elev

Om læreren har innspill til tema tar vi gjerne i mot dette! Ellers er læreren velkommen til å ta ordet i omvisinga for å utdype med fagrelevant stoff.

Kompetansemål

Grunnleggende ferdigheter:

 • muntlige ferdigheter
 • estetiske ferdigheter

 Fagplanar:

 • Samfunnsfag
  • Demokrati, styresett
  • kildekritikk
  • kunst som næring i historisk perspektiv
  • samfunnsgeografisk påvirkning av kunsten
  • menneskerett: ytringsfrihet
  • kulturmøter
  • normer
  • framstilling av fortid
  • teknologi som endringsfaktor
  • individ vs fellesskap
 • Norsk
  • Litterære sjangere
  • Samspill mellom skrift, tale, bilde og sammensatt tekst
  • Dialekt
  • Framstilling og iscenesettelse
  • Historisk kontekst og samtid
  • Kulturmøter
  • Estetisk språk
  • kildekritikk
 • K&H
  • materialundersøking
  • idéutvikling
  • utvikle sans for farge, form og flate
  • Symbolikk
  • kunstneriske virkemiddel
  • kulturarvsmangfold
  • Utstillingsdesign
 • Historie
  • Lokalhistorie
  • Greske myter plass i demokratiets historie sammenlignet med nå
  • antikk kultur va samtiden
  • maktfordeling og demokratisk deltakelse
  • religionens betydning for samfunnsforhold
  • Epokeinndeling
  • teknologisk revolusjon
 • KRLE
  • Greske/romerske guder
  • sammenligne tekster knyttet til ulike religions- og livssynstradisjoner
  • filosofiske tenkemåter i samtale og undring
  • religiøst mangfold og religiøse praksiser
  • kildekritikk
  • utforske hvordan elementer fra religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur
  • drøfte aktuelle etiske spørsmål
  • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
  • identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon
  • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom
 • Engelsk
  • uttalemønstre i New Zealandsk dialekt
  • Lytte til engelsk sakprosa og skjønnlitteratur på tilpasset nivå
  • New Zealandske høflighetsfraser
  • Grammatikk

Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Førde si moderne storstove for kunst ligg midt i sentrum, med verk frå dei siste 150 åra. Her finner du tre etasjar fulle av uttrykk for levd liv, som du kan oppleve, tolke og gruble over.