Praktisk info

Klassetrinn
For ungdomsskule og vgs.

Max antall elever
Opp til 30 elevar + lærar

Varighet
ca. 1t og 15 min

Periode
Heile året

Pris
GRATIS

StedVis i kart
Tekstilindustrimuseet, Salhus

Annet
Elevar kan ete niste i museumskafeen

Fabrikkomvising med fokus på dei sosiale, økonomiske og kulturelle endringane i perioden 1850-1980.

Elevane ser først filmen «Det var ein gong ein fabrikk…» som fortel fabrikken og Salhus si historie, deretter blir det omvising i Salhus Tricotagefabrik (1859-1989) med fokus på den industrielle revolusjonen og overgangen frå bondesamfunn til industrisamfunn. Omvisinga føl den gamle produksjonslina og elevane får innsikt i korleis klede blir skapt. Fleire maskinar blir demonstrert i løpet av omvisinga.

Pedagogisk gjennomføring

Sjå gjerne denne videoen før de kjem på museet: https://ndla.no/nb/subject:cc109c51-a083-413b-b497-7f80a0569a92/topic:138d9cdb-7246-4e72-804e-13235929248b/topic:2bde3b3c-e75a-45b8-a27b-7f3846fac4b4/topic:bc4bf6d1-3730-49af-93ed-8866155eb4e9/resource:1:145863 

Kompetansemål

Mål for opplæringa i historie er til dømes at elevane skal kunne finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Norge, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis. Dei skal og kunne drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid.

Tekstilindustrimuseet

Det var ein gong ein strikkefabrikk... Bli med på omvising i trikotasjefabrikken frå 1859. Kjenn lukta som heng igjen i veggane etter mange års produksjon. Me tar deg med ned i karderiet og spinneriet, på spoleloftet og opp på sy- og strikkeloftet