Praktisk info

Klassetrinn
8-10 + VG1-3

Max antall elever
30

Varighet
75

Periode
Oktober - desember

Pris
0

StedVis i kart
Tekstilindustrimuseet

Fia har funnet opp en tidsmaskin, som hun har brukt til å reise tilbake i tid for å hente kunnskap om bærekraftige materialer. Resultatene skal hun presentere for FNs bærekraftsutvalg om kun 60 minutter, men nå er hun altså sporløst borte! Følg sporene etter Fia for å samle kunnskap om ansvarlig forbruk og produksjon.

 

 

 

Pedagogisk gjennomføring

  • Elevene deles i grupper, der god kommunikasjon og samarbeid er essensielt for å løse oppdraget
  • Oppdraget består av oppgaver som må løses som et lag, og det er til sammen 7 oppgaver
  • 15 minutter til introduksjon og 60 minutter til gjennomføring
  • Boksen er beregnet på ungdomstrinnet, men kan brukes også for noe yngre eller eldre elever
  • Kan om ønskelig kombineres med omvisning og filmvisning på museet

Kompetansemål

Undervisningsopplegget gir god trening i kompetanser for det 21 århundre, og treffer rett i bærekraftig utvikling som fellestema i fagene.

SAF01 10.trinn

  • Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og hvordan de påverkar hverandre, og presentere tiltak for mer bærekraftige samfunn
  • utforske hvordan teknologi har vært og fremdeles er en endringsfaktor, og drøfte innvirkningen teknologien har hatt og har på enkeltmennesker, samfunn og natur

KHV01- 10 trinn

  • Vurdere materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk, og bruke ulike verktøy og materialer på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte

VGS:

  • GEO1: VG1/VG2: reflektere over sin egen ressursbruk og ressursbruken i Norge i et globalt og bærekraftig perspektiv
  • HIS01: VG 3: vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger

Tekstilindustrimuseet

Det var ein gong ein strikkefabrikk... Bli med på omvising i trikotasjefabrikken frå 1859. Kjenn lukta som heng igjen i veggane etter mange års produksjon. Me tar deg med ned i karderiet og spinneriet, på spoleloftet og opp på sy- og strikkeloftet