Praktisk info

Klassetrinn
Ungdomstrinn og videregående

Max antall elever
30

Varighet
1,5 t

Periode
September - mai

Pris
GRATIS

StedVis i kart
Universitetsmuseet, Muséplass 3

Hvordan kan vi nyttiggjøre oss av berggrunnen for å løse noen av de virkelig store utfordringene vi står overfor – som verdens klimakrise?

Universitetsmuseet inviterer skoleelever til å reflektere rundt konsekvensene av Co2 utslipp og den globale oppvarmingen. I museets laboratorium får elevene mulighet til å utforske hvordan det er mulig å lagre Co2 på en sikker måte under havbunnen, og vi utfordrer elevene til å komme med egne innspill til hvordan vi kan løse klimautfordringene vi står i.

Undervisningsopplegget er forankret i læreplanens kompetansemål.

Kompetansemål

Naturfag, samfunnsfag, geografi (VG1/VG2 SF). Særlig vekt på de tverrfaglige emnene Bærekraftig utvikling og Demokrati og medborgerskap.

Universitetsmuseet i Bergen

Universitetsmuseet har ansvar for innsamling, dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling innenfor sine museale fagfelt. Fagfeltene er antropologi, arkeologi og kunst og kulturhistorie, botanikk, geologi og zoologi.