Praktisk info

Klassetrinn
4.-7. trinn

Max antall elever
30

Varighet
1,5 t

Periode
September - mai

Pris
GRATIS

StedVis i kart
Universitetsmuseet, Muséplass 3

Mennesker har alltid syntes at edderkoppen er interessant og spennende. Men hva er egentlig edderkopper, hvordan skiller de seg fra andre småkryp, og hvilken rolle har de i naturen?

I «Edderkoppens verden» skal elevene selv innta rollen som edderkoppforskere. Gjennom aktiviteter i museets utstillinger og arbeid i laboratoriet, skal de utforske edderkoppens levevis, særegne anatomi, og hvilken betydning den har, også for oss mennesker.

Kompetansemål

Kompetansemål (læreplan i naturfag etter 7. trinn)

• gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi
eksempler på ulike organismers særtrekk
• stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere
variabler og samle data for å finne svar
• gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler
seg
• gi eksempler på hvordan tradisjonell kunnskap har bidratt og bidrar til
naturvitenskapelig kunnskap
• gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å
bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet

Universitetsmuseet i Bergen

Universitetsmuseet har ansvar for innsamling, dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling innenfor sine museale fagfelt. Fagfeltene er antropologi, arkeologi og kunst og kulturhistorie, botanikk, geologi og zoologi.