Praktisk info

Klassetrinn
2.-7. trinn

Max antall elever
30

Varighet
3 timar

Periode
September - juni

Pris
Gratis

StedVis i kart
Universitetsmuseet, Muséplass 3

“Steinalderlaboratoriet” er eit tverrfagleg undervisningstilbod frå  Universitetsmuseet i Bergen, med utgangspunkt i museet sine samlingar.

Elevane tek i bruk arkeologiske metodar for å utforske korleis menneska levde i steinalderen. Dei får mellom anna teste ut korleis menneska i steinalderen kan ha jakta med pil og boge og kastespyd, korleis ein gjennomfører ei arkeologisk utgraving, og dei får ei innføring i å tolke gjenstandsmateriale både i felt og i laboratoriet. I arbeidet vil elevane også få reflektere over tema som berekraft, miljøbevisstheit og si eiga rolle i større samanhengar.

Måla for  undervisningsopplegget er forankra i læreplanen sine overordna mål og kompetansemål.

Kompetansemål

Samfunnsfag, naturfag, norsk, kroppsøving, berekraft

Universitetsmuseet i Bergen

Universitetsmuseet har ansvar for innsamling, dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling innenfor sine museale fagfelt. Fagfeltene er antropologi, arkeologi og kunst og kulturhistorie, botanikk, geologi og zoologi.